ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2013

ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿಬೇಗ......... !

ನೆನಪುಗಳ ಕಾರ್ಮೋಡ ಸುತ್ತ ಕವಿದು
ಬೆಳಕನ್ನೆ ನುಂಗಿತು ಬಗ ಬಗನೆ ಎದ್ದು 
ಹೊರಬರುವ ಆಸೆ ಮೂಡಿತ್ತು ಒಳಗೊಳಗೆ 
ಆದರು ತಮವು ಕುಕ್ಕಿತ್ತು ಕಣ್ಣ 


ನೆನಪುಗಳೇ ಹಾಡಾಗಿ ಹಾಡಬೇಡಿ 
ಆ ಹಾಡು  ನನಗೆ ಕರ್ಕಶವೆ  ಅಲ್ಲ 
ಆದರು ಕಣ್ಣ ಹನಿತುಂಬ  ಭಾರ 
ಹನಿಮೀರಿದ  ಹಾಡಹಾಡುಬೇಗ 

ನೆನೆಪುಗಳೇ  ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿಬೇಗ 
ಕನಸಾಗಿ ಕಾಡುವುದಿದ್ಯವ ನ್ಯಾಯ 
ಮರೆಯಲೆಂದೇ  ಹೋಗು ಮರೆವೆ ನೀನಾಗು 
ಕಾರ್ಮೋಡದಂತೆ ಕವಿಯದಿರು ಕಣ್ಗೆ .....                                                ರಮ್ಯ. ಜೆ