ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 7, 2013

ಪ್ರೀತಿ ಸೋಲದು.....!

ಮನಸಾರೆ ಮನೆಮಾಡಿ  ಮರೆಯಾದವರೆಷ್ಟೋ 
ಭಾವನೆಗಳ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಮನಸನ್ನೆ ಆಟಿಕೆಮಾಡಿ 
ಹೃದಯ ತುಲಿದವರೆಷ್ಟೋ ....... 
ಎಷ್ಟೋ ಅವೆಷ್ಟೋ ಮಾಸಿಹೋದ ಕನಸುಗಳು 
ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜೀವಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ,

ಸತ್ತರೂ ಉಸಿರಾಡುವರು ಪ್ರೀಮಿಗಳು ಮಾತ್ರ 
ಕಾರಣ, ಪ್ರೀತಿ ಸೋಲದು ಪ್ರೀತಿ ಸಾಯದು 
ಸೋಲುವುದು ಸಾಯುವುದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ನಿಂತವರಷ್ಟೋ...... 
                                                             ರಮ್ಯ . ಜೆ