ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2013

ಬರಬಹುದೇ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ

ಎಂದಿಗೂ ಬಾರದ ಕಾಲವಾ 
ಕಾಯುವ ಹುಂಬಳು  ನಾನು,
ಮತ್ತೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ 
ನೀ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ 
ಕನಸುಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 

ಕನಸೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ 
ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಡುವುದೆಂಬ 
ಕನವರಿಕೆಯೂ  ಕಾದಿದೆ 
ಬಿಟ್ಟಿ ಸಾಗುವ ದೈರ್ಯ 
ಯಾಕೋ ಬಾರದಿದೆ 


ಬರಬಹುದೇ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ 
ಮನದ ಬೆಂಗಾಡಲ್ಲಿ 
ಮೂಡಬಹುದೇ ನಿನ್ನೆದೆಯಲ್ಲಿ 
ನನ್ನೋಡಲ ಒಲವು
ಕಳೆದ ವಸಂತ ಗೀತೆಯಂತೆ ...... 

                                                   ರಮ್ಯ. ಜೆ