ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 2013

ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಋಣಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೆನೋ
ನೀ ಬೇಕು ಎಂಬ ಹಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೆನೋ
ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.........

ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಕನಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ
ನನಸು ಮಾಡುವ ಹುಂಬತನ ನಂದು
ತಿಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದರ ಅಂತ್ಯ ಏನೆಂದು.....


ಬೇಕೇ ಈ ದಾಸ್ಯ
ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡಿದರೂ
ನೀ ನಿರದ ಬದುಕಿಗೆ  ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುವ
ದೈರ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ .......               ರಮ್ಯ.ಜೆ